Maratón zdravia VII. – Časť šiesta – Listáreň

Pozvoľna sme opäť načreli do emailov, kde nás čakala unikátna básnička a tiež rôzne otázky.
Napríklad sme riešili plodnosť, povedali sme aj, čo podporujú pečené gaštany. V inom maili sme mali tiež túžbu po bábätku, spomenuli sme aj hoponopo, ďalšia poslucháčka mala problémy s platničkami, problémy s potením.
Vrátili sme sa aj ku domácej lekárni a povedali sme si o Green Ways zelenom jačmeni a chlorelle.

Dátumy riešené v tejto časti: 14.5.1986, 10.3.1988, 24.11.1989, 8.6.1963, 19.4.1963, 18.5.1995.

ZDIEĽAJTE RELÁCIU

Pridaj komentár